Drogi europejskie są najbezpieczniejsze na świecie, a bezpieczeństwo na drogach znacznie się poprawiło w ostatnich dziesięcioleciach. Niemniej jednak liczba zgonów i obrażeń jest nadal zbyt wysoka, a postęp został spowolniony. Zobacz najnowsze dane na temat tego, co robi UE aby na europejskich drogach było znacznie bezpieczniej.

Z powyższych powodu UE przyjęła podejście ‘Vision Zero and Safe System’ w celu wyeliminowania ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na europejskich drogach. Podejście to przeformułowuje politykę bezpieczeństwa ruchu drogowego, koncentrując się na zapobieganiu śmierci i poważnym obrażeniom.

Co to dokładnie oznacza?

Unia Europejska ściśle współpracuje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego z władzami swoich krajów członkowskich. Stara się opierać na inicjatywach krajowych, wyznaczając cele i zajmując się wszystkimi czynnikami odgrywającymi rolę w wypadkach (infrastruktura, bezpieczeństwo pojazdów, pomoc drogowa i holowanie Słubice, zachowanie kierowców, reagowanie w sytuacjach awaryjnych).

Czyni to poprzez przyjmowanie przepisów, wspieranie publicznych kampanii edukacyjnych, pomaganie krajom członkowskim i innym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem drogowym w dzieleniu się odpowiednim doświadczeniem i zapewnianiu funduszy – każda inicjatywa podjęta przez kraje członkowskie ma znaczenie.

Warto też w tym miejscu zwrócić uwagę na zalecenia dotyczące wielkości budżetu na wsparcie priorytetów UE w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. UE wyznaczyła nowe cele w zakresie zmniejszenia liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE: do 2050 r. chce zbliżyć się do zera ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym. Zgodnie z tym celem UE dąży do zmniejszenia o połowę liczby ofiar wypadków drogowych. Ale trzeba dodać, iż nie chodzi jedynie o edukacje – ale o, by osiągnąć cel – UE będzie musiała wyjść poza obecne tendencje redukcyjne, musi się upewnić, że społeczeństwo jest odpowiednio przygotowane, wykształcone, że lawety Słubice będą w gotowości zawsze tam, gdzie będą potrzebne.

Aby osiągnąć cel należy pilnie wzmocnić unijny program bezpieczeństwa ruchu drogowego i przełożyć go na zdecydowane działania. Ponadto, aby budżet UE mógł wyrazić swoją „politykę w liczbach”, w nowych założeniach należy określić finansowanie w celu wsparcia inwestycji w te nowe środki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Finansowanie bezpieczeństwa drogowego wspierałoby zasady, na których opiera się budżet UE. Przyjęcie środków w celu ochrony prawa obywateli UE do życia i mobilności zapewnia wysoką wartość dodaną UE i wspiera transport, jeden ze wspólnych obszarów polityki UE.

Po przyjęciu nowego planu bezpieczeństwa drogowego, Europejska Rada ds. Transportu wezwała „Komisję Europejską do przydzielenia niezbędnych zasobów w celu opracowania spójnych i efektywnych kosztowo działań w celu wdrożenia kierunków polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Parlament Europejski potwierdził swoje silne poparcie dla działań UE w zakresie bezpieczeństwa drogowego, w tym odpowiedniego budżetu na realizację założonych celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *