Proces rekrutacji jest ważną częścią zarządzania zasobami ludzkimi. Nie dzieje się to bez odpowiedniego planowania strategicznego. Rekrutacja jest definiowana jako proces, który zapewnia organizacji pulę wykwalifikowanych kandydatów do pracy do wyboru.

Zanim firmy rozpoczną rekrutację, muszą wdrożyć odpowiednie plany kadrowe i prognozy, aby określić, ile osób będą potrzebować, a pomocne w tym okazują się usługi takie jak https://fast-service.com.pl/rekrutacja/. Podstawą prognozy będzie roczny budżet organizacji oraz krótko- i długoterminowe plany organizacji – na przykład możliwość rozbudowy. Oprócz tego ważnym czynnikiem będzie cykl życia organizacji.

Prognozowanie opiera się zarówno na czynnikach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Czynniki wewnętrzne obejmują:

• Ograniczenia budżetowe
• Poziomy produkcji
• Sprzedaż wzrasta lub spada
• Globalne plany ekspansji

Czynniki zewnętrzne mogą obejmować:

• Zmiany w technologii
• Zmiany w przepisach
• Stopa bezrobocia
• Zmiany w populacji
• Przesunięcia w obszarach miejskich, podmiejskich i wiejskich

Konkurencja

Po zebraniu i przeanalizowaniu danych prognostycznych specjalista ds. HR może zobaczyć, gdzie istnieją luki, a następnie rozpocząć rekrutację osób z odpowiednimi umiejętnościami, wykształceniem i doświadczeniem.

Strategia rekrutacji

Choć może się to wydawać łatwe, rekrutacja odpowiedniego talentu, we właściwym miejscu i we właściwym czasie, wymaga umiejętności i praktyki, ale co ważniejsze, wymaga planowania strategicznego. Zrozumienie rynku pracy i czynników decydujących o istotnych aspektach rynku pracy jest kluczem do strategicznego podejścia do procesów rekrutacyjnych.

Opierając się na tych informacjach, gdy nastąpi wakat, specjalista ds. HR powinien być gotowy do obsadzenia tego stanowiska. Pierwszym krokiem w procesie rekrutacji jest potwierdzenie oferty pracy. W tym momencie menedżer i/lub HR sprawdzają opis stanowiska pracy w poszukiwaniu pracy.

Zakładając, że analiza stanowiska i opis stanowiska są gotowe, organizacja może zdecydować się najpierw na przyjrzenie się kwalifikacjom kandydatów wewnętrznych. Kandydaci wewnętrzni to osoby, które już pracują w firmie. Jeżeli kandydat wewnętrzny spełnia kwalifikacje, osoba ta może zostać zachęcona do aplikowania o pracę, a ogłoszenie o pracę może nie zostać opublikowane.

Wiele organizacji posiada formalne procedury ogłaszania ofert pracy i systemy przetargowe dla kandydatów wewnętrznych. Na przykład, oferty pracy są tak udostępniane, aby wszyscy pracownicy mieli do nich dostęp. Jednak zaletą publikowania wolnych stanowisk dla wszystkich w firmie i poza nią jest zapewnienie różnorodności organizacji. Następnie ustalane są najlepsze strategie rekrutacyjne dla danego stanowiska. Po wykonaniu tych zadań będziecie mieli zróżnicowaną grupę ludzi w swojej firmie, co dobrze rokuje dla rozwoju danego biznesu w przyszłości, zgodnie z aktualnymi trendami, które z całą pewnością również warto brać przy rekrutacji pod uwagę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *