Nie można zaprzeczyć, że kreatywność i biznes świetnie ze sobą współpracują. Teraz, poza oczywistymi definicjami kreatywności, niektórzy mogą nawet posunąć się do stwierdzenia, że jest to pomysł, który może pomóc rozwiązać problem. Patrząc na to w ten sposób, można szybko dojść do wniosku, że kreatywność nie jest rodzajem talentu wrodzonego, który mają tylko nieliczni, ale czymś bardziej realnym, zatem nikt nie musi być geniuszem, aby zostać uznanym za kreatywnego.

Rola kreatywności we współczesnym biznesie

W dzisiejszych czasach, gdy technologia zakłóca tradycyjne modele biznesowe i sposób, w jaki wszystko działało do tej, firmy coraz bardziej zależą od innowacji i kreatywności, co ma im pomóc pozostać konkurencyjnym na rynku.

Można również w pewnym stopniu powiedzieć, że kreatywność to nie tylko sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej przez firmy, ale także zbudowanie trwałego modelu, który będzie odporny na długoterminowe skutki. Logika tego jest taka, że kreatywność prowadzi do innowacji, co z kolei przekłada się na tę przewagę konkurencyjną.

Korzyści z kreatywności organizacyjnej


Istnieje wiele sposobów, w jakie organizacje wykorzystują kreatywność swoich pracowników, aby zwiększyć wartość swojej firmy. Jednym z takich miejsc jest opracowywanie nowych produktów. Wraz ze wzrostem globalizacji i rozwojem nowych technologii klienci zawsze szukają ulepszonych produktów, które nadążą za tym zmieniającym się środowiskiem.

Oznacza to, że firmy muszą widzieć związek między potrzebami rynku a technologiami, co nie zawsze jest łatwe lub jednoznaczne. Można to jednak osiągnąć jedynie poprzez wykorzystanie niesamowitego potencjału, jakim jest kreatywność pracowników, co można osiągnąć jedynie poprzez kulturę firmy zorientowaną na kreatywność.


Innymi słowy, firmom będzie coraz trudniej cieszyć się jakąkolwiek przewagą konkurencyjną bez korzystania z kreatywności, a co za tym idzie – innowacja. Nie tylko stracą wiele możliwości, ale także będą prowadzić bardziej wydajną organizację.


Mniej więcej oznacza to, że kreatywność organizacyjna nie ogranicza się tylko do kilku branż lub ma wpływ na wielkość samej firmy. Kreatywność działa równie dobrze we wszystkich sytuacjach, o ile pozwala na istnienie i rozwój.

Prawdziwym wyzwaniem, jeśli chodzi jednak o kreatywność organizacyjną, nie jest to, czy zapewnia przewagę konkurencyjną, ale czy może ją utrzymać przez dłuższy czas, zwłaszcza w obliczu rosnącej konkurencji. Faktem jest, że może, ale tylko pod pewnymi warunkami. Tylko wtedy, gdy firmy zachęcają swoje zespoły programistów do wprowadzania nowych innowacyjnych pomysłów, coś takiego będzie możliwe. Warunki sprzyjające kreatywności i innowacyjności pracowników to refleksja zadań, wymiana informacji oraz emocjonalnie inteligentni przełożeni i kierownicy projektów.

W obliczu rosnącej konkurencji firmy muszą dziś wykorzystać wszelkie korzyści, jakie mogą uzyskać, aby pozostać istotnymi na rynku. Jednak na szczęście kreatywność organizacyjna może zaoferować im niezbędną przewagę konkurencyjną, aby nie tylko stać się przestarzałym, ale także prosperować w ciągle zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *