Pierwsza pomoc to początkowa, natychmiastowa pomoc udzielana osobie, która doznała urazu lub choroby. W przypadku drobnych urazów i zachorowań wystarczy pierwsza pomoc. W poważniejszych lub zagrażających życiu sytuacjach należy udzielić pierwszej pomocy do czasu, gdy dostępne będzie leczenie. Prawidłowo udzielona pierwsza pomoc może być różnicą między życiem a śmiercią.

Pierwsza pomoc jest zazwyczaj wykonywana przez osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W poważniejszych sytuacjach pierwszą pomoc należy udzielić do przybycia lekarza. Szybkie udzielenie pierwszej pomocy może uratować życie danej osoby.

Istnieje wiele sytuacji, które mogą wymagać udzielenia pierwszej pomocy

Niektóre typowe wypadki i sytuacje awaryjne, na które powinieneś być przygotowany, to:

  • Szok anafilaktyczny.

  • Skaleczenia, krwawienie i utrata krwi.

  • Oparzenia.

  • Zadławienie.

  • Urazy, takie jak skręcenia, złamania i złamania.

  • Urazy mięśni i stawów.

  • Ataki astmy.

  • Nieprzytomność lub brak reakcji.

  • Omdlenie, zapaść i drgawki.

  • Zatrucie.

Dlaczego pierwsza pomoc jest ważna w szkołach?

Dzieci w wieku szkolnym są na ogół bardziej narażone na wypadki i obrażenia. Chociaż wiele z tych obrażeń może być stosunkowo niewielkich, w niektórych przypadkach dziecko lub młoda osoba może doznać poważnych lub zagrażających życiu obrażeń na terenie szkoły.

Ponadto różne choroby i stany zdrowia mogą być znacznie poważniejsze u dzieci w porównaniu z dorosłymi. Udzielenie pierwszej pomocy może pomóc zmniejszyć powagę sytuacji, zapobiec pogorszeniu się urazów i chorób, a nawet uratować życie. Większość urazów doznawanych w szkołach ma miejsce podczas aktywności fizycznej i innych ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów i pracowników powinno mieć pierwszorzędne znaczenie. Wyposażenie nauczycieli i innych pracowników szkoły w umiejętności i wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest niezbędne z wielu powodów.

Pomaga zapobiegać pogorszeniu się stanu

Pierwsza pomoc działa jako tymczasowe leczenie do czasu, gdy będzie można szukać dalszej interwencji medycznej. Skuteczna pierwsza pomoc może zapobiec pogorszeniu się poważnych sytuacji. Osoba udzielająca pierwszej pomocy może wykorzystać umiejętności i techniki, których nauczyła się podczas szkolenia, aby utrzymać dziecko w stanie stabilnym i zapobiec pogorszeniu się sytuacji.

Zwiększa poczucie bezpieczeństwa dla uczniów i personelu

Świadomość, że zarówno uczniowie, jak i pracownicy będą mieli dostęp do wsparcia i leczenia w przypadku zagrożenia, może stworzyć poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich członków społeczności szkolnej.

Ochrona życia

Zachowanie życia to jeden z trzech celów pierwszej pomocy. Osoby udzielające pierwszej pomocy mają umiejętności i wiedzę, aby pomóc ratować życie w nagłych wypadkach. Osoba udzielająca pierwszej pomocy będzie również wiedziała, jak ważne jest skontaktowanie się z 112 tak szybko, jak to możliwe w sytuacjach zagrażających życiu i będzie miała ważną wiedzę na temat pozycji wyjściowej i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Osoby udzielające pierwszej pomocy znacznie częściej zachowują spokój i szybko reagują.

Artykuł powstał we współpracy z ergonomica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *